life; genuine; birth;

-

ikiru ikasu ikeru umareru umare umare umu ou haeru hayasu ki nama nama naru nasu musu

sei syou

be in middle of / (during) in
chuu ( )

good
ii / yoi

nya

nya

fu

fu