year;

toshi

nen

for a moment / a little
choto

Yes / so
sou

shu

shu

gu

gu

do

de